ชงรัฐบาลสูตรไหน ให้ประเทศไทย เดินต่อ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ท่ามกลางกระแสข่าวจัดตั้งรัฐบาล ถึงนาทีนี้ตัวเลขจะยังไม่สะเด็ดน้ำ แต่หลายฝ่ายก็เริ่มจับขั้วเข้าข้าง แต่ "สูตร" ไหนเล่าจะเข่้าตาทั้งประชาชน และคนจัด

TOP ประเด็นร้อน