ฝ่ายค้านอิสระ !! “ไอติม” ลั่น กอบกู้ “ประชาธิปัตย์”