โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ “ทักษิณ” มีพฤติการณ์การกระทำที่ไม่เหมาะสม

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พระราชโองการโปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ‘ทักษิณ’ เนื่องจากมีพฤติการณ์การกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

TOP ประเด็นร้อน