2 ลูกครึ่งสวิตฯ รอดตกตึกย่านรามคำแหง หนีออกจากบ้าน เหตุทนแม่ทุบตีไม่ไหว