แบงก์ชาติ-ธ.กรุงเทพแจงข่าวลือโซเซียล ไม่รับธนบัตรขีดเขียน-ไม่ใช่ความจริง