“หมอวรงค์” โพสต์อ้างสิงคโปร์เมินประชาธิปไตย สนแค่รัฐบาลไม่โกง