นักวิชาการม.เชียงใหม่ระบุ เอลนีโญ ส่งผลปัญหาหมอกควัน