อนค.ชี้ ข้อกฎหมายชัด น้อยกว่า 7 หมื่น ไม่มีที่นั่ง