“ข้าวสาร” งดจัดงานสงกรานต์ปีนี้ เปิดทางพระราชพิธีบรมราชาภิเษก