ส.ศิวรักษ์ ให้กำลังใจ "อนาคตใหม่" แนะ ยึดหลักขันติธรรม