พระราชทานยศ "พล.ร.อ. - พล.อ.อ." เป็นกรณีพิเศษ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ และ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พระราชทานยศ พลเรือเอก – พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ แด่ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ และ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี

TOP ประเด็นร้อน