“บัวแก้ว” แจงทูตไปร่วมฟังข้อกล่าวหาเพราะ “ธนาธร” เชิญเอง