ผู้ว่า กทม. แจงงดจัดสงกรานต์ ข้าวสาร – สีลม แต่ไม่ได้ห้ามเล่นน้ำ