นายกฯ ขออย่าเร่งพูดเรื่องจัดตั้งรัฐบาล เพราะเสี่ยงขัดแย้ง