เชียงใหม่เริ่มเตรียมสงกรานต์ แม้ค่าฝุ่นยังเกินมาตรฐาน