"แก่" ยังไงให้ชีวิตซาบซ่า แบบ ลุงเสน่ห์ แห่ง "แชมป์ เดอะวอยซ์ ซีเนียร์"