"สังคมผู้สูงวัย" ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เช็กจำนวน "คนแก่" ในอนาคต คาด ทั่วโลกแตะ 2 พันล้านคน