วันที่สอง !! 7 วันอันตราย เสียชีวิต 105 ราย เจ็บ 1,001 ราย