วันที่สาม!! 7 วันอันตราย เสียชีวิต 174 ราย เจ็บ 1,728 ราย