คนฝรั่งเศส ร่ำไห้ “มหาวิหารนอเทรอดาม” ไฟไหม้หลังคาถล่ม