นายกฯ ให้กำลังใจรัฐบาล-ชาวฝรั่งเศส เหตุเพลิงไหม้ “มหาวิหารนอเทรอดาม”