ผู้นำฝรั่งเศส ประกาศบูรณะ “มหาวิหารนอเทรอดาม” ไฟไหม้