กฟน. แจงเหตุหนุ่มเล่นสงกรานค์ ถูกจับราวสะพานลอย ถูกไฟดูด