อัยการชี้รื้อบ้านกลางทะเลได้ แม้อยู่นอกราชอาณาจักร