“หมึกแดง” แจง ลูกๆเห็นพ้อง ตามคำแนะนำหมอ ขอศาลสั่งให้ “ม.รว.ถนัดศรี” เป็นคนไร้ความสามารถ