งานกัญชา “พันธุ์บุรีรัมย์” คุมเข้ม ห้ามทำผิดกฎหมาย