บ.ผลิตบ้านกลางทะเล ขู่ ฟ้องศาลระหว่างประเทศ หากรื้อถอน