แพทย์ ชี้ “กัญชา” แก้โรคลมชัก ได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบัน