ทัพเรือภาคที่ 3 เริ่มรื้อถอนบ้านกลางทะเล เข้าฝั่งภูเก็ต