6 พรรคเล็ก เสนอกกต. แบ่งคะแนน “เพื่อไทย” ให้พรรคเล็ก