​แพทย์ชี้ฝังแร่กัมมันตรังสีรักษาแค่มะเร็งต่อมลูกหมาก-อยู่ใกล้ 1 เมตร เสี่ยงไขกระดูกผิดปกติ