แจก 1,500 บาท เที่ยวเมืองรอง ต้องใช้ภายในเดือนมิ.ย. นี้