กทม.แจงรื้อทางเท้าเอกชน เพื่อทำให้เหมือนกัน ยันสร้างตามแบบมาตรฐาน