“สามเสนวิทยาลัย” ขึ้นป้ายไม่รับแป๊ะเจี๊ยะ แนะหากพบแจ้งความได้ทันที