กกต. แจงปมผ่าน 1 เดือนไม่ประกาศผลเลือกตั้ง เพราะกฎหมายกำหนดต้องไม่พบทุจริต