ไม่ต้องตกใจ! ทบ.เตรียมเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ฝึกร่วมทบ.- ทร. 11-15 พ.ค นี้