นาที !!!! เผ่นขึ้นต้นไผ่หนีเสือโคร่งกลางป่าทุ่งใหญ่