โปรดเกล้าฯ 250 ส.ว.แล้ว

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ แต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภาจำนวน 250 คน

TOP ประเด็นร้อน