ศึกชิงหัวหน้าประชาธิปัตย์ จุดยืนที่ต้องเลือก : ฤา จะซ้ำรอย “10 มกรา 2522”