ลือ “ธนะศักดิ์ – ณรงค์ – อดุลย์” มีชื่อเป็น กก. สรรหา ส.ว. และมีชื่อเป็น 1 ใน ส.ว.