นายกฯ ลุยคลองเตย เยี่ยมพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมร้องเพลงกับชาวบ้าน