ศิษย์เก่าพระนครเหนือ เตรียมล่าชื่อ ถอดถอน “มงคลกิตติ์”