ชาวเขาเผ่าม้งกินหมูป่าดิบ หามส่ง รพ.น่าน เกือบ 10 คน