ผู้รับเหมาแจง เสาไฟขวางทางเดินคนตาบอด เป็นจุด “หยุด”