ปั๊ม “คิตตี้” ลงพาสปอร์ต โดนสายการบินไม่ให้เช็คอิน