เทศบาลนาจอมเทียน ประชุมด่วนแก้ปัญหาปล่อย "น้ำสีดำ" ลงทะเล