สั่งเทศบาลตรวจท่อทุก 15-30 วัน หวั่นปล่อย “น้ำสีดำ” ลงทะเลพัทยาอีก