หนึ่งใน 11 พรรคเล็ก ยอมรับมีความขัดแย้ง ปมแย่งเก้าอี้รัฐมนตรี