ทบ.แจ้งเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ 22 พ.ค.นี้ ร่วมแข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็ก