อย. แจงผู้ป่วยครอบครองกัญชาหลัง 21 พ.ค.ได้อีก 3 เดือน ไม่ใช่ 6 เดือน