อย. แจงผู้ป่วยครอบครองกัญชาหลัง 21 พ.ค.ได้อีก 3 เดือน ไม่ใช่ 6 เดือน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กรณีมีข้อความทางสื่อออนไลน์ว่า อย.แจ้งขยายเวลาให้ผู้แจ้งครอบครองกัญชา ให้สามารถครอบครองกัญชาได้อีก 6 เดือนนั้น อย.ชี้แจงว่าข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

TOP ประเด็นร้อน